Ny præst til sognene!

Præsteindsættelse 20. juni!

Sognepræst Minna Winsløw

Efter flere år med vikarpræster er der endelig blevet ansat en fast præst i Langå-Øksendrup-Svindinge sogne. Det har været en lang proces, men nu er der endelig kommet en fast løsning. Midt i Juni flytter den nye sognepræst Minna Margrethe Bach Winsløw ind i præstegården, og den 20. juni holdes der indsættelsesgudstjeneste i Langå kirke kl. 10.00. Det er provst Lone Wellner, der står for indsættelsen.

Efter gudstjenesten får menigheden mulighed for at hilse på den nye præst med et lille glas ved kirken/præstegården. 

Vi ønsker den nye præst velkommen og håber, at menigheden vil ta´ godt imod hende.

 

 


 
 

 

Log på
x
x
x

Minikonfirmand & konfirmand

  • Minikonfirmand

    Minikonfirmand er et tilbud til børn i 3. klasse. Oprindeligt er det tænkt som et supplement til dåbsoplæring og konfirmationsforberedelse, men efterhånden har minikonfirmandundervisning fået sin helt egen status.
  • Konfirmander 2021

    Konfirmand

    Når man går i syvende klasse, kan man gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret i sin sognekirke.