Minikonfirmand

Minikonfirmand er et tilbud til børn i 3. klasse. Oprindeligt er det tænkt som et supplement til dåbsoplæring og konfirmationsforberedelse, men efterhånden har minikonfirmandundervisning fået sin helt egen status.

Pga. forårets coronanedlukninger vil minikonfirmandforløbet blive tilbudt de nye 4. klasseselever efter sommerferien i september-oktober.
Nærmere besked derom fra præsten.

Forløbet vil strække sig over ca. fire fem uger en dag om ugen i to timer ugedagen afhænger af børnenes skema, I får det at vide inden undervisningen begynder. Undervisningen afsluttes med en festlig familiegudstjeneste søndag. Børnene afhentes på skolerne (Svindinge friskole og Frørup skole) ca. kl. 12.45, og afleveres igen på skolerne ca. til kl. 15.00.

Målet er at give minikonfirmanderne mulighed for at lære en masse om deres kirke og den kristendom, de alle på en eller anden måde er i berøring med. Vi går på opdagelse i kirkerummet og taler om de ’møbler’ som er i en kirke. Hvorfor har man fx et alterbord? Dét og tusinde andre spørgsmål vil der blive lejlighed til at stille. Derudover håber jeg, at de efter forløbet vil opleve kirken som et sted, de kan føle sig hjemme, og præsten som én, man kan tale frit med.

 

Log på
x
x
x

Minikonfirmand & konfirmand

  • Minikonfirmand

    Minikonfirmand er et tilbud til børn i 3. klasse. Oprindeligt er det tænkt som et supplement til dåbsoplæring og konfirmationsforberedelse, men efterhånden har minikonfirmandundervisning fået sin helt egen status.
  • Konfirmander 2021

    Konfirmand

    Når man går i syvende klasse, kan man gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret i sin sognekirke.