Aktiviteter i sognet

Det sker

Arrangementer og aktiviteter

September

Alsang i Langå kirke onsdag den 1. september kl. 19.00 ved Stina Kirt

Konfirmations indskrivning

Konfirmandindskrivningen til efter høstgudstjenesten søndag den 10. oktober kl. 11.00 i Langå.

Høstfesten er en festlig tradition i sognet med spisning bagefter og foredrag. I er velkomne til at deltage i, hvad I har lyst til, også selvom I allerede har lavet digital indskrivning.  I skal huske at tilmelde jer spisningen senest den 1. oktober til Solveig mobil 23966246

Hvis I ikke er indskrevet digitalt, foregår konfirmationsindskrivningen umiddelbart efter høstgudstjeneste og før spisningen i konfirmandstuen. I skal huske at medbringe: kopi af dåbsattest og hvis der er fælles forældremyndighed, skal begge skrive under på at barnet skal konfirmeres eller der skal medbringes en underskrift, hvis begge ikke deltager.

 

Møde vedr. minikonfirmander i konfirmandstuen onsdag d. 22. september kl. 19.00. 4 kl. får tilbudt 8 gange med 2 lektioner i løbet af efteråret og 3 kl. får tilbudt det samme i løbet af foråret. Ugedag og tidspunkt er ikke afklaret ved redaktionens slutning. Alle får personlig invitation til møde og datoer. Minikonfirmander starter efter efterårsferien.  

 

Koncert i Langå Kirke ved Fiolministeriet kl. 16:00 søndag d. 12. september: 

Fyraftensandagt i Øksendrup kirke torsdag d. 16. september kl. 17.00 ved Minna Winsløw

Første møde i Læsekredsen i konfirmandstuen mandag d. 20. september kl. 19.00. Vi diskuterer en bog vi har læst. Alle er meget velkomne. Tilmelding ved Minna Winsløw

Fyraftensandagt i Langå kirke torsdag d. 23. september: kl. 17.00 ved Minna Winsløw

Fyraftensandagt i Svindinge kirke torsdag d. 30. september: kl. 17.00 ved Minna Winsløw

Oktober

Fyraftensandagt i Øksendrup kirke torsdag d. 7. oktober: kl. 17.00 ved Minna Winsløw

Høstgudstjeneste i Langå søndag d. 10. oktober kl. 11.00 med spisning bagefter og foredrag ved Minna

Winsløw Der skal tilmeldes senest d. 1. oktober til 2396 6246 (Solveig). oktober til spisning. Spisning

koster 20 kr. for børn og voksne. Der kan købes drikkevarer.

 

Fyraftensandagt i Langå kirke torsdag d. 14. oktober kl. 17.00 ved Minna Winsløw

Sangaften ved Andrè Friis Møller for Frørup-Tårup og Langå-Øksendrup- Svindinge sogne onsdag d. 27. oktober. Kl. 19.30 i konfirmandstuen i Langå.

November

 Alle helgens dags gudstjeneste i Øksendrup søndag d. 7. november kl.11.00 ved Minna Winsløw med spisning bagefter. Der skal tilmeldes senest den 29. oktober til spisning på 2396 6246 (Solveig). Spisning koster 20 kr. for børn og voksne. Der kan købes drikkevarer.

Fyraftensandagt i Øksendrup kirke torsdag d. 11. november:  kl. 17.00 ved Minna Winsløw

Fyraftensandagt i Langå kirke torsdag d. 18. november: kl. 17.00 ved Minna Winsløw

Kirkekoncert i Langå Kirke torsdag d. 25. november: kl. 19.30 ved Grundtonetrio

Log på
x
x
x

Minikonfirmand & konfirmand

  • Minikonfirmand

    Minikonfirmand er et tilbud til børn i 3. klasse. Oprindeligt er det tænkt som et supplement til dåbsoplæring og konfirmationsforberedelse, men efterhånden har minikonfirmandundervisning fået sin helt egen status.
  • Konfirmander 2021

    Konfirmand

    Når man går i syvende klasse, kan man gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret i sin sognekirke.