VELKOMMEN TIL LØS KIRKER

Langå-Øksendrup-Svindinge er et tresogns pastorat på Østfyn i Nyborg Provsti, det var de første sogne på Fyn, som selv søgte Biskoppen om sammenlægning tilbage i 1980’erne. Det er tre gamle kirker, som har været her i mange hundrede år med en lang historie og stolte traditioner, men det er også moderne kirker, der rækker hånden ud og går nye veje for at formidle kristendom og tro.

NYT FRA KIRKERNE

KONFIRMATION 2021!      

 


Forårstid er sædvanligvis lig konfirmationstid. i 2020 blev størstedelen af konfirmationerne flyttet til august/september pga. corona og det samme er tilfældet i år. 
Hos os bliver der imidlertid konfirmation både her i foråret og efter sommerferien. Det er et lille konfirmandhold på bare 7 konfirmander, hvoraf de 2 har valgt, at blive konfirmeret Bededag den 30 april. De andre 5 bliver konfirmeret lørdag den 21. august. Begge konfirmationer bliver i Svindinge kirke.

Konfirmationen er et kirkeligt ritual, hvor DÅBEN bliver bekræftet, dvs. at Gud bekræfter det løfte, som blev givet til os i dåben om, at Han altid vil være med os. Vi er hans barn. Konfirmanden får Guds velsignelse, og  han eller hun giver sit ja til at blive konfirmeret i den kristne tro, og sammen med præsten siges Trosbekendelsen - den som Gudmor/Gudfar sagde ja til ved dåben på barnets vegne.
Da vi i Danmark praktiserer barnedåb, er konfirmationen en vigtig del af den dåbsoplæring, Jesus byder os i Dåbsbefalingen Matt. 28.18-20
"Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."


De to konfirmander i Svindinge kirke Bededag den 30. april kl. 10.30 er:
Gustav Ben Nørgaard
Noah Marqvar Engelhardt


 

 

 

Log på
x
x
x